Ud Yapımı

Ud imalinde en önemli şey malzeme seçmektir. Ud teknesi; ceviz, maun, erik, kayısı, akça ağaç, kiraz, ithal ağaçlardan magase, vengi, pelesenk gibi ağaçlardan yapılmaktadır. Üst tabla çok önemlidir. Seste başarı elde edebilmek için, tablanın yani göğüsün kaliteli ve çok kuru ladin ağacından yapılması gerekir. Güzel ve yumuşak ses, tablanın ince olması ile sağlanır. Çünkü ses molekülleri udun teknesinden tablaya yansır ve titreşim yaparak çıkar. Benim udlarımda, tablaya verdiğim özen nedeniyle çok iyi ses alınır. Ud yapımında bunun payı yüzde yetmiş beştir. Kalanı tekne içindeki uygulamalardır.